Tmavá listová zelenina je nejlevnější surovinou pro věčné mládí

Strava obsahující přibližně 1 - 2  porce (60 gramů) zelené listové zeleniny denně je spojena s pomalejším poklesem kognitivních funkcí mozku.

 

Dr. Martha Clare Morris sledovala 960 starších dospělých zapsaných do projektu Rush Memory and Aging Project. Výzkumný tým se zaměřil na úroveň konzumace zelené listové zeleniny, jako je špenát, kapusta, baby špenát a salát a zkoumali souvislost s výkonem v kognitivních testech.

Průměrný věk účastníků byl 81 let a všichni byli na začátku studie bez stařecké demence. V průměru téměř 5 let podstoupili účastníci každoroční soubor testů, které posuzovaly kognici v pěti doménách (epizodická paměť, pracovní paměť, sémantická paměť, vizuoprostorová schopnost a rychlost vnímání).

 

Účastníci vyplňovali dotazník o 144 druzích surovin a jejich četnosti v jídelníčku, z toho výzkumný tým vypočítal hladinu příjmu živin. Tři položky zelené listové zeleniny a jejich velikosti porce zahrnuté v dotazníku byly: špenát (1/2 šálku vařený), kapusta a zelí (1/2 šálku vařené) a hlávkový salát (1 šálek syrového). 

 

Ve studii byla konzumace zelené listové zeleniny pozitivně a významně spojena s pomalejším poklesem kognitivních funkcí. Při srovnání nejvyšší denní spotřeby (medián 1,3 porce denně) s nejnižší (medián 0,09 porce denně) se míra kognitivního poklesu mezi těmi, kteří konzumovali nejvíce, a těmi, kteří konzumovali nejméně, rovnala tomu, že jsou kognitivně o 11 let mladší, na základě průměrného globálního kognitivního skóre v průběhu času.

 

Nebylo prokázáno, že by tato souvislost byla ovlivněna kardiovaskulárními stavy, depresivními symptomy, nízkou hmotností nebo obezitou.

 

Vědci také zkoumali vztah mezi kognitivními změnami a živinami, jejichž bohatým zdrojem je zelená listová zelenina (foláty, fylochinon, dusičnany, α-tokoferol, kempferol a lutein). Příjem těchto živin byl každý jednotlivě pozitivně a významně spojen s nižší mírou kognitivního poklesu a nebyl způsoben jinými základními zdravotními problémy. Další výzkum ukázal, že fylochinon, lutein a folát byly pravděpodobně zdrojem účinku pozorovaného na kognitivní pokles.

Tato studie ukazuje, že konzumace zelené listové zeleniny je spojena s nižší rychlostí kognitivního poklesu u starších dospělých, pravděpodobně kvůli neuroprotektivním účinkům specifických živin. Jak výzkum pokračuje, vědci naznačují, že přidání denní porce zelené listové zeleniny do jídelníčku může přispět ke zdraví mozku, oddálení Alzheimera i stařecké demence.

 

Co bychom si z této studie měli přenést do běžného života:

 

Na každodenní bázi jíst 1 - 2 porcí tmavé listové zeleniny (tedy asi 20 Kč denně investovat do této suroviny).

 

Zdroje: 

https://www.nia.nih.gov/news/leafy-greens-linked-slower-age-related-cognitive-decline

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8064200/

 

Zpět do obchodu